Typ ŠKOLNÍ 300

Vlek „ŠKOLNÍ 300“ dodávaný firmou Mikeska je lehkým přenosným vlekem s podpěrami. Pohonové a vratné kolo má Ø 1500 mm, kladky na podpěrách Ø 200 mm. Doprava lyžařů je zajištěna teleskopickými tyčemi.

Lyžařský vlek Školní 300 je vybaven pohonem,  jenž se skládá z 4-pólového třífázového motoru s kotvou nakrátko s jednosměrným ložiskem Seiber o výkonu 5,5 až 15 kW a převodovky koaxiální Rossi Motoriduttori velikostní řady 125 až 140 o převodu i= 44-66 s výkonem příslušným k použitému motoru  tzn. o výkonu  max. 15 kW.

Pohon je vybaven frekvenčním měničem pro regulaci rychlosti. Dimenze jednotlivých pohonů vyplývá z konkrétního projektu lyžařského vleku, který musí respektovat různou délku vleku a různý podélný profil vleku. Konkrétní pohon je pak určen výpočtem. Napínací zařízení lan je mechanické s pružinami.  Skládá se z lanového zvedáku 1600 daN , lana 11,2 mm a dvou paralelních pružin umístěných v napínací kleci  Pružiny jsou umístěny  buď na pohonové nebo vratné stanici.

Veškeré vybavení a zabezpečení vleku odpovídá předpisům Evropské unie zejména směrnici 2016/424. Povrchová úprava jednotlivých částí vleku je provedena žárovým pozinkováním.

Parametry vleku ŠKOLNÍ 300

Šikmá dopravní vzdálenost max. 400 m
Sklon svahu max. 30 %
Průměrný sklon 20 %
Dopravní rychlost 0,8 - 2 m / sec.
Napínání Soustavou pružin
Dopravní lano Ø 12 mm (11,2 mm)
Seal 114 ZN  1770 ČSN EN 12385-4
Podpěry ve vzdálenosti cca 40 m
Pohon dle projektu, max. 15 kW
Unášecí zařízení teleskopická tyč
Přepravní kapacita 360 - 600 osob / hod.


Ukázky